Autoškola CENTRUM

V rámci provozování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění Vám nabízíme tuto výuku a výcvik pro všechny skupiny a podskupiny řidičského oprávnění.

Skupiny a podskupiny:

Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění

($ 82 zákona č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích)

Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která:

  1. a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,
  2. b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel
  3. c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
  4. d) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem.
Výše uvedené podmínky musí splňovat držitel řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny po celou dobu držení řidičského oprávnění.